Více síly a úspěchů s pěti Tiběťany

Fredy Grube - Více síly a úspěchů s pěti Tiběťany

Fredy Grube
Více síly a úspěchů s pěti Tiběťany
Rozhodující je vždycky výsledek – kladný výsledek. V životě, v zaměstnání, ve sportu. Fredy Gruber proto vypracoval program cvičení pěti Tibeanů pro ty, jejichž kalendář je plný termínů, takže mají jen málo času na sport, volný čas a relaxaci. Účelně ho spojil i se speciálními pravidly stravování, založenými na tradiční čínské medicíně. Tímto způsobem všichni, kdo jsou sužováni stresem, dosáhnou energetické rovnováhy potřebné pro dobrou výkonnost, a navíc:
 více vnitřní vyrovnanosti,
 lepší psychické a duchovní rezistence,
 vydatného spánku,
 větší odolnosti proti vyčerpání a nemoci,
 schopnosti snášet větší zátěž ve všech životních situacích.
S mnoha obrázky
Fredy Gruber (nar. 1963) pracuje už deset let ve Švýcarsku jako poradce (hlavní téma: tradiční čínská medicína) a trenér vedoucích pracovníků. Ve svých kurzech ukázal nesčetným účastníkům, jak s pomocí pěti Tibeanů účelně spojit úspěch v zaměstnání s pevným zdravím. V této knize poprvé představuje široké veřejnosti svůj cvičební program.
ISBN 80-7205-858-4
9788072058587

Šestý Tibeťan

Christian Salvesen - Šestý Tibeťan

Christian Salvesen
Šestý Tibeťan
Peter Kelder nazval šestého Tibeana ve své knize Pět Tibeanů „vyvrcholením celého cvičebního systému“. Christian Salvesen v této knize vysvětluje čtenářům, o co u šestého Tibeana skutečně jde: seznámí ho s filozoficko-psychologickým pozadím tohoto cviku, s jeho opravdovými účinky a ukazuje mu, jak může s pomocí dalších, doplňkových cviků a meditací vyvinout intenzivní cit pro tělo, posílit individuální schopnost milovat, jakož i prohloubit a obohatit sexuální vztah. Tak by se konečně mohlo odhalit tajemství „šestého“.
ISBN 80-7205-922-X
9788072059225

Léčivé vědomí – Pět Tibeťanů

Magyarosy Maruscha - Léčivé vědomí - Pět Tibeťanů

Pět Tibeťanů – meditace těla Cvičení léčící tělo, vědomí a duši Jak co nejlépe využívat mentální potenciál Pěti Tibeťanů? Zvyšováním pohyblivosti, výkonnosti a uvolnění, protože to jsou kladné účinky známých a úspěšných cviků Pěti Tibeťanů, pro které si je cení miliony přívrženců. Maruscha Magyarosyová nám ukazuje, jak lze ještě zvýšit blahodárný vliv osvědčených cviků pomocí programu v pěti krocích – pravidelným cvičením, spojeným s relaxační meditací a léčivou vizualizací.

Energetický program Pěti Tibeťanů

W. Gillessen, B - Energetický program Pěti Tibeťanů

Účinná cvičení těla, ducha a duše Pojednání o tajemstvím opředených cvicích, které vnášejí závany čerstvého větru do vašeho soukromého života. Získáte přemíru energie a radosti – a sen se stane skutečností. Najdete prostředky a otevřete cesty k odstranění vnitřních bloků a opět uvolníte tok energie. Pět Tibeťanů je královskou cestou k využití svých vlastních vnitřních sil.

Cestování s Pěti Tibeťany

W. Gillessen, B - Cestování s Pěti Tibeťany

Nové pohledy do starého tajemství V nové, navazující publikaci Cestování s Pěti Tibeťany, na níž se podílelo 22 odborníků z nejrůznějších oblastí, její autoři popisují – každý ze svého pohledu – vlastní zkušenosti s cvičením a odhalují další možnosti jeho využití.Kniha je doplněna množstvím názorných fotografií a ilustrací

Buďte fit s pěti Tibeťany

Arnold H. Lanz - Buďte fit s pěti Tibeťany

Harmonizující a posilující cviky pro každého Stojíte-li uprostřed života a máte jen málo času, ale přesto chcete něco dělat pro své tělesné a duševní zdraví, mohou vám Tibeťané dát nové podněty. Nepotřebujete více než patnáct minut denně, abyste dosáhli pevného zdraví, jasného rozumu, pevných nervů a duševní vyrovnanosti. Tyto cviky, kterým se lze lehce naučit, se mohou přizpůsobit osobním požadavkům a jsou velmi účinné při minimálním vynaložení času