Štěňata na prodej a jiné inspirující povídky

Dan Clark - Štěňata na prodej a jiné inspirující povídky

Dan Clark
ŠTěňATA NA PRODEJ A JINÉ INSPIRUJÍCÍ POVÍDKY
Život je příběh. Smyslem každého lidského bytí je žít takovým způsobem, aby se jeho nebo její příběh stal zdrojem inspirace a citového posílení pro druhé. Příběhy mají magickou sílu. Dovolují nám dívat se na sebe skrze druhé. Fungují jako zrcadla – odrážejí naše vlastní činy v činech druhých. Pomáhají nám uvědomovat si svůj talent a svoji výjimečnost a slouží jako věčné připomínky možných způsobů chování. Tyto tematicky řazené příběhy mají jediný úmysl – inspirovat a nechat znovu vzplanout ducha a rozšířit vidění každodennosti. Zatímco příběhy zůstávají živé, jména jejich vypravěčů byla bohužel časem zapomenuta. Dobré skutky – a dobré historky – by neměly upadnout v zapomnění. Autor vybral každý z těchto příběhů jako zvláštní dar pro vás. Společně tak chce přemlouvat svět – známý i neznámý – a zkoušet tak něco změnit.
ISBN 80-7205-842-8
9788072058426

Stále tady

Ram Dass - Stále tady

Ram Dass
STÁLE TADY
Přijímání stárnutí, změn a smrti
Ve své knize nám Ram Dass pomáhá zkoumat radost, bolest i příležitosti dozrávajících období našeho života. Nabízí nám nový pohled na oblast, která leží před námi. Věří, že nám tento pohled usnadní bouřlivý proces stárnutí, změn a umírání. V naší společnosti je stárnutí hlubokým zdrojem utrpení, a proto začal pořádat semináře zabývající se vědomým stárnutím. Svůj soucit vyjadřoval tím, že lidem ukazoval, co dělat a jak přistupovat k vlastním zkušenostem. Tím otvíral cestu druhým, aby dospěli k objevení svého ducha. Všechno, co prožil, ho činilo neobyčejně šastným, a proto začal pořádat veřejné přednášky, psát knihy a natáčet audio a videokazety. V té době si uvědomil, jaké utrpení vyvolává strach ze smrti. Začal jsem se stýkat s lidmi, kteří umírali – včetně své matky, otce, nevlastní matky, pacientů trpících rakovinou a AIDS a mnoha dalších lidí. Všem těmto lidem nabídl své znalosti vyšších úrovní vědomí.
Váz. s přebalem, 200 str.
ISBN 80-7205-882-7
9788072058822

Správný přístup

Karin Okulicz - Správný přístup

Karin Okulicz
SPRÁVNÝ PřÍSTUP
Životní postoj je něco, co můžeme utvářet a řídit tak, abychom mohli žít ten nejlepší život, jaký si dokážeme představit. Že je to někdy těžké? V této knize se dozvíte, jak rozpoznat „zloděje radosti“, jak zbytečně neplýtvat energií, jak získat nový pohled na věc, jak o sebe pečovat a jak konat dobro, a díky tomu dobro zažívat.
ISBN 80-7349-029-3

Správná péče a krmení manželů

Laura C. Schlessinger - Správná péče a krmení manželů

Laura C. Schlessinger
SPRÁVNÁ PÉčE A KRMENÍ MANŽELů
Příklady ze života naštěstí ukazují, že tato kniha zachránila a vzkřísila už nespočet napjatých, stereotypních, nudných, nevydařených, rozčilujících, neuspokojivých, dokonce i zdánlivě mrtvých manželství. Skoro denně mi volají ženy, které trpce kritizují své muže, mluví o zřejmě promarněných měsících manželské terapie, a které už si se svým manželstvím nevědí rady. Když je požádám, aby vyzkoušely aspoň jeden návrh z téhle knihy, například aby si našly jednu nebo dvě věci, za něž by manžela pochválily, a dělaly to pět dnů po sobě, volají mi znovu ohromené tím, oč příznivěji teď na manžela pohlížejí a jak se zlepšilo manželovo chování i domácí ovzduší. Vidí pokrok! Cítí se silnější, šastnější, pociují své manželství jako větší požehnání. Má největší naděje je, že tato kniha přinese toto požehnání i k vám domů.
ISBN 80-7205-208-X
9788072052080

Skrytá symetrie lásky

Bert Hellinger - Skrytá symetrie lásky

Bert Hellinger
SKRYTÁ SYMETRIE LÁSKY
Autorův tvůrčí přístup k systémové psychoterapii zaujal pozornost terapeutické komunity po celé Evropě. Je to zajímavá směsice příběhů, vyprávění, transkripcí a poetických obrazů, která demonstruje to, čemu Hellinger říká ,,řády lásky“, a ukazuje, jak poruchy v těchto řádech vytvářejí dědictví, s nímž je nutno počítat po mnoho generací. Těchto hluboce zakořeněných sil v rodinném systému však lze využít k léčení, jakmile je uznáme, přesměrujeme a využijeme při rodinných konstelacích. Hellinger a spoluautoři Gunthard Weber a Hunter Beaumont vysvětlují, jak lze tuto metodu rozšířit, aby posílila energii všech členů rodiny. Transkripce obsažené v knize ukazují, jaký potenciál má správné užívání rodinných konstelací.
Brož.; 292 str.
ISBN 80-7205-759-6
9788072057597

Škola hubnutí

Marianne Williamson - Škola hubnutí

Marianne Williamson

ŠKOLA HUBNUTÍ

Jak se zbavit nadváhy provždy

21 spirituálních cvičení

Kniha věnovaná proslulé Oprah Winfrey, jež ji inspirovala a podílela se rovněž na její podobě, obsahuje jednadvacet spirituálních cvičení, které zásadně změní váš vztah k jídlu. Vydáte se po cestě od sebezničujícího přejídání, jež je jen chemicky spuštěný návykový akt, trýznivé drama plné bolesti a duchovního hladovění, k opravdové lásce k vašemu tělu, které si váží zdravého jídla jako požehnání a má k němu dokonale svobodný vztah. A tak pokud držíte tuto knihu v ruce, stojíte na jedné z nejdůležitějších křižovatek svého života – vydejte se na cestu k vašemu štíhlému „já“ jako mnohé americké celebrity!

Síla ženy

Louise L. Hay - Síla ženy

Louise L. Hay
SÍLA ŽENY
Průvodce úspěšným životem pro každou ženu
Autorka přesvědčivým způsobem vysvětluje ženám, jakým způsobem se mohou naučit vážit si sebe samých, získat sebevědomí a respekt, které jim po právu náleží, a dosáhnout pevného postavení ve společnosti. Kniha pomáhá tisícům žen na celém světě objevovat a rozvíjet nevyužité tvůrčí síly, najít sebe samé a žít plným, autentickým životem.
Brož.;136 str.
ISBN 80-7205-392-2
9788072053926

Síla soucítění

svatost Dalajlama Jeho - Síla soucítění

SÍLA SOUCÍTěNÍ
Sbírka přednášek Jeho Svatosti XIV. dalajlamy
Do angličtiny přeložil geše Thuptän Džinpa
Z anglického originálu The Power of Compassion přeložil Martin Dobeš.
„Ryzí soucit je založen na jasném uznání faktu, že druzí – podobně jako my sami – chtějí štěstí a že mají právo překonat utrpení. Na tomto základě člověk získává zájem o blahobyt druhých, a je jeho přístup jakýkoli. To je soucítění.“
Mnoho lidí žádalo dalajlamu, aby promluvil o současných problémech lidstva. Během těchto rozprav, které se uskutečnily v Londýně, mluví dalajlama o řadě otázek: o Bosně, rasové nenávisti, o diskriminaci pohlaví a o ochraně životního prostředí. Současný život je tolik plný zmatku a utrpení, že lidé potřebují podporu a povzbuzení, aby dokázali překonat svůj hněv a nenávist a aby transformovali své životy a vztahy. Svou typicky prostou a srozumitelnou formou dalajlama popisuje, jak máme správně žít a umírat a jak máme vnášet moudrost do svých každodenních životů.
Váz.; 176 str.
ISBN 80-7205-856-8
9788072058563

Síla pozitivního myšlení

Norman Vincent Peale - Síla pozitivního myšlení

Norman Vincent Peale
SÍLA POZITIVNÍHO MYŠLENÍ
čtivým a nenásilným způsobem přibližuje autor modernímu člověku, hledajícímu své místo v současném složitém světě, pravdu Starého a Nového zákona. Vychází při tom z dlouhotrvajících zkušeností a pravdivost svých tvrzení dokazuje na skutečných příbězích, které pomohou čtenáři pochopit, že pozitivní myšlení, jež autor doporučuje, vede k úspěšnému a šastnému životu.