Správný přístup

Karin Okulicz - Správný přístup

Karin Okulicz
SPRÁVNÝ PřÍSTUP
Životní postoj je něco, co můžeme utvářet a řídit tak, abychom mohli žít ten nejlepší život, jaký si dokážeme představit. Že je to někdy těžké? V této knize se dozvíte, jak rozpoznat „zloděje radosti“, jak zbytečně neplýtvat energií, jak získat nový pohled na věc, jak o sebe pečovat a jak konat dobro, a díky tomu dobro zažívat.
ISBN 80-7349-029-3

Správná péče a krmení manželů

Laura C. Schlessinger - Správná péče a krmení manželů

Laura C. Schlessinger
SPRÁVNÁ PÉčE A KRMENÍ MANŽELů
Příklady ze života naštěstí ukazují, že tato kniha zachránila a vzkřísila už nespočet napjatých, stereotypních, nudných, nevydařených, rozčilujících, neuspokojivých, dokonce i zdánlivě mrtvých manželství. Skoro denně mi volají ženy, které trpce kritizují své muže, mluví o zřejmě promarněných měsících manželské terapie, a které už si se svým manželstvím nevědí rady. Když je požádám, aby vyzkoušely aspoň jeden návrh z téhle knihy, například aby si našly jednu nebo dvě věci, za něž by manžela pochválily, a dělaly to pět dnů po sobě, volají mi znovu ohromené tím, oč příznivěji teď na manžela pohlížejí a jak se zlepšilo manželovo chování i domácí ovzduší. Vidí pokrok! Cítí se silnější, šastnější, pociují své manželství jako větší požehnání. Má největší naděje je, že tato kniha přinese toto požehnání i k vám domů.
ISBN 80-7205-208-X
9788072052080

Skrytá symetrie lásky

Bert Hellinger - Skrytá symetrie lásky

Bert Hellinger
SKRYTÁ SYMETRIE LÁSKY
Autorův tvůrčí přístup k systémové psychoterapii zaujal pozornost terapeutické komunity po celé Evropě. Je to zajímavá směsice příběhů, vyprávění, transkripcí a poetických obrazů, která demonstruje to, čemu Hellinger říká ,,řády lásky“, a ukazuje, jak poruchy v těchto řádech vytvářejí dědictví, s nímž je nutno počítat po mnoho generací. Těchto hluboce zakořeněných sil v rodinném systému však lze využít k léčení, jakmile je uznáme, přesměrujeme a využijeme při rodinných konstelacích. Hellinger a spoluautoři Gunthard Weber a Hunter Beaumont vysvětlují, jak lze tuto metodu rozšířit, aby posílila energii všech členů rodiny. Transkripce obsažené v knize ukazují, jaký potenciál má správné užívání rodinných konstelací.
Brož.; 292 str.
ISBN 80-7205-759-6
9788072057597

Škola hubnutí

Marianne Williamson - Škola hubnutí

Marianne Williamson

ŠKOLA HUBNUTÍ

Jak se zbavit nadváhy provždy

21 spirituálních cvičení

Kniha věnovaná proslulé Oprah Winfrey, jež ji inspirovala a podílela se rovněž na její podobě, obsahuje jednadvacet spirituálních cvičení, které zásadně změní váš vztah k jídlu. Vydáte se po cestě od sebezničujícího přejídání, jež je jen chemicky spuštěný návykový akt, trýznivé drama plné bolesti a duchovního hladovění, k opravdové lásce k vašemu tělu, které si váží zdravého jídla jako požehnání a má k němu dokonale svobodný vztah. A tak pokud držíte tuto knihu v ruce, stojíte na jedné z nejdůležitějších křižovatek svého života – vydejte se na cestu k vašemu štíhlému „já“ jako mnohé americké celebrity!

Síla ženy

Louise L. Hay - Síla ženy

Louise L. Hay
SÍLA ŽENY
Průvodce úspěšným životem pro každou ženu
Autorka přesvědčivým způsobem vysvětluje ženám, jakým způsobem se mohou naučit vážit si sebe samých, získat sebevědomí a respekt, které jim po právu náleží, a dosáhnout pevného postavení ve společnosti. Kniha pomáhá tisícům žen na celém světě objevovat a rozvíjet nevyužité tvůrčí síly, najít sebe samé a žít plným, autentickým životem.
Brož.;136 str.
ISBN 80-7205-392-2
9788072053926

Síla soucítění

svatost Dalajlama Jeho - Síla soucítění

SÍLA SOUCÍTěNÍ
Sbírka přednášek Jeho Svatosti XIV. dalajlamy
Do angličtiny přeložil geše Thuptän Džinpa
Z anglického originálu The Power of Compassion přeložil Martin Dobeš.
„Ryzí soucit je založen na jasném uznání faktu, že druzí – podobně jako my sami – chtějí štěstí a že mají právo překonat utrpení. Na tomto základě člověk získává zájem o blahobyt druhých, a je jeho přístup jakýkoli. To je soucítění.“
Mnoho lidí žádalo dalajlamu, aby promluvil o současných problémech lidstva. Během těchto rozprav, které se uskutečnily v Londýně, mluví dalajlama o řadě otázek: o Bosně, rasové nenávisti, o diskriminaci pohlaví a o ochraně životního prostředí. Současný život je tolik plný zmatku a utrpení, že lidé potřebují podporu a povzbuzení, aby dokázali překonat svůj hněv a nenávist a aby transformovali své životy a vztahy. Svou typicky prostou a srozumitelnou formou dalajlama popisuje, jak máme správně žít a umírat a jak máme vnášet moudrost do svých každodenních životů.
Váz.; 176 str.
ISBN 80-7205-856-8
9788072058563

Síla pozitivního myšlení

Norman Vincent Peale - Síla pozitivního myšlení

Norman Vincent Peale
SÍLA POZITIVNÍHO MYŠLENÍ
čtivým a nenásilným způsobem přibližuje autor modernímu člověku, hledajícímu své místo v současném složitém světě, pravdu Starého a Nového zákona. Vychází při tom z dlouhotrvajících zkušeností a pravdivost svých tvrzení dokazuje na skutečných příbězích, které pomohou čtenáři pochopit, že pozitivní myšlení, jež autor doporučuje, vede k úspěšnému a šastnému životu.

Sedm koček a umění žít

Jo Coudert - Sedm koček a umění žít

SEDM KOčEK A UMěNÍ ŽÍT
Jo Coudert
V tomto příběhu Jo Coudertové, která se z New Yorku postupně s přibývajícím počtem koček stěhuje nastálo do svého domku na venkov ve státě New Jersey, nenajdete žádné otřepané fráze, ale rady tak upřímné, že instinktivně poznáte jejich pravdivost a přirozenost jako je pohodlí předoucího stvoření v našem klíně a měkký dotek srsti pod naší dlaní. V sedmi kapitolách, pojmenovaných podle jejích miláčků, líčí nejen radosti a starosti související s těmito živými tvory, ale na základě jejich chování vysvětluje některé lidské povahové rysy. Vyprávění o kočičím životě prolínají úvahy o člověku a jeho počínání.

Sebedůvěra, sebejistota, nezávislost

Ralph Waldo Emmerson - Sebedůvěra, sebejistota, nezávislost

Moudrost jako inspirace pro každodenní život Ralph Waldo Emmerson patří k zakladatelům americké literatury. Na počátku devatenáctého století vydal své Eseje, dílo nabízející filozofický pohled na všechny stránky našeho života. Richard Whelan je upravil, vybral z nich to nejpodstatnější a nabídl je současnému čtenáři v podobě této knihy. Svou činností nám připomněl ty nejzákladnější hodnoty – lásku, přátelství, čestnost, opatrnost, statečnost a umírněnost – které se staly k naší nesmírné škodě v moderním světě příliš vzácnými. Může-li něco znovu obnovit tyto ctnosti v našem životě a zasít je i do vědomí našeho národa, je to Emersonova vize světa naplněná božským duchem a duchovním zákonem.