Peggy Sue a strašidla – Den modrého psa

Serge Brussolo - Peggy Sue a strašidla – Den modrého psa

První díl ze série napínavých dobrodružství Peggy-Sue Fairwayové z pera populárního spisovatele Serge Brussola.čtrnáctiletá gymnazistka Peggy má zvláštní schopnost: už od dětství vidí přízraky, zákeřná neviditelná strašidla, jejichž největší zábavou je týrat lidi. Peggy je jediným člověkem, který se jim s pomocí svých kouzelných brýlí dokáže postavit.

O mužích na které se zapomnělo

Miloslav čapek - O mužích na které se zapomnělo

Miloslav čapek
O MUŽÍCH, NA KTERÉ SE ZAPOMNěLO
Kniha zachycuje dobrodružný příběh mladého chlapce, který se nechce smířit s porážkou demokracie v naší zemi po Únoru 1948. Líčí okolnosti a motivy jeho útěku do svobodného světa, poměry v poválečném Německu, úděl kurýra zpravodajské služby, jak StB nakládala s těmi, kteří byli při této práci chyceni, komunistické soudy a hlavně pak život vězňů v komunistických kriminálech a pracovních táborech. Jsou zde zobrazeny pestré osudy autorových spoluvězňů, četné pokusů o útěk, příklady statečnosti, čestnosti a solidarity, světlé i temné stránky prostředí, v němž se „ochránci“ zákonnosti snažili své svěřence „převychovat“.
Autor jako přímý účastník a autentický svědek událostí protikomunistického odboje umí podat své vzpomínky jako napínavý román, s dokumentární věrností i zasvěceným komentářem, který je pro mladší čtenáře – pro něhož jsou zachyená léta jen historií – nezbytný.
Touto knihou chtěl autor připomenout morální velikost mnoha mužů, kteří sdíleli podobný osud jako on a na něž se neprávem zapomnělo.
ISBN 80-7205-805-3
9788072058051

Neskutečné životy

Ruth Brandon - Neskutečné životy

Ruth Brandon
NESKUTEčNÉ ŽIVOTY
SURREALISTÉ 1917-1945
V letech po první světové válce se malá skupina spisovatelů, malířů a filmařů, kteří si říkali surrealisté, rozhodla změnit způsob vnímání světa. V knize se Ruth Brandonová zabývá životy a vzájemnými vztahy umělců, jejichž mysl připomíná prskavku, a rozvíjí mnoho příběhů o surrealismu s moudrostí, energií a zasvěceným vhledem. Přináší přesnou analýzu výstředních postav, popisuje jejich zápasy a úspěchy a ukazuje, jak se svět mezi válkami měnil.
ISBN 80-7205-189-X
9788072051892

Němci v čechách

Milan, PhDr. Sládek - Němci v čechách

Milan Sládek, PhDr.
NĚMCI V ČECHÁCH
Sudetská menšina v českých zemích a československu 1848–1946
Vzhledem k tomu, že historická česko-německá otázka se opět stala aktuální, předkládá autor část této teze české veřejnosti ve snaze přispět k objasnění tohoto období v historii česko-německých vztahů. Role německé menšiny v dějinách českého státu periodicky vyvolává mezi historiky, politiky, ale i občanskými sdruženími urputné dohady a spory. Kniha poskytuje dnešnímu čtenáři řadu neznámých informací, odborníky jistě podnítí k debatám a třeba i výhradám či polemikám.
Váz. s přebalem (V8b), 208 stran,
ISBN 80-7205-901-7
9788072059010

Můj Einstein

Scott Adams - Můj einstein

MŮJ EINSTEIN
Sbírka esejů čtyřiadvaceti předních světových myslitelů na téma osobnost, práce a odkaz geniálního člověka
SESTAVIL JOHN BROCKMAN
Albert Einstein výrazně poznamenal naše chápání světa a jeho význam neklesl ani po sto letech. Einstein a jeho dílo nás bude naopak inspirovat, poučovat a udivovat nejen celá další desetiletí, ale staletí. V této úžasné knize současní význační vědci předkládají vlastní úvahy a vize o Einsteinovi, popisují, jak ovlivnil jejich světonázor, způsob myšlení, vědní obory, ale také profesionální a osobní životy. čtyřiadvacet esejí je odkazem na obrovský dosah vědeckého výzkumu a kniha by se měla stát základní četbou odborné i laické veřejnosti.
256 str., váz. s přebalem
ISBN 978-80-7349-062-1
9788073490621

Moje pozoruhodná cesta

King Larry - Moje pozoruhodná cesta

Larry King
MOJE POZORUHODNÁ CESTA

Charakteristické šle Larryho Kinga a nezaměnitelný hlas jsou známy na celém světě milionům diváků, kteří si ho každou noc pouštějí do svého obývacího pokoje. V TV Guide ho označují za „vůbec nejpozoruhodnějšího moderátora televizní talk-show“ a v časopise Time za „mistra mikrofonu“. Už půl století zpovídá nejvýznamnější osobnosti světa. Dnes po více než čtyřiceti tisících rozhovorech je načase, aby se s námi Larry King podělil o svůj vlastní pozoruhodný a strhující příběh od dětství ve skromných podmínkách Brooklynu v době finanční krize do hvězdných výšek moderování pořadu CNN Larry King Live, to vše prostřednictvím autobiografie Moje pozoruhodná cesta.

  • 264 stran, váz. s přebalem
  • ISBN 978-80-7349-212-0