Radost ze života a umírání v pokoji

svatost Dalajlama Jeho - Radost ze života a umírání v pokoji

JEHO SVATOST DALAJLAMA
RADOST ZE ŽIVOTA A UMÍRÁNÍ V POKOJI
Tato kniha přináší pohled na tradiční buddhistickou nauku v moderním pojetí autotra, který je nejvyšším představitelem tibetského buddhismu. Dalajlama svou knihu označuje za pomůcku pro ty, kteří nemají dostatek času nebo příležitostí k rozsáhlejšímu stdiu nauky. Proto je toto dílo zaměřeno velmi prakticky, s pochopením pro situaci dnešního – i západního – člověka, a obsahuje konkrétní meditační cvičení, jejichž úkolem je vést čtenáře, aby probudil svou mysl, a tak vystoupil z koloběhu existence.
Váz., s přebalem; 238 str.
ISBN 80-7205-582-8
9788072055821

Proč mě pořád někdo šikanuje

Terrence Webster-Doyle - PROč MĚ POŘÁD NĚKDO ŠIKANUJE

Terrence Webster-Doyle
PROč Mě POřÁD NěKDO ŠIKANUJE?
Tato kniha je plná kreativních příběhů a aktivit zaměřených na nenásilné řešení konfliktů. Seznámí nás se způsoby, kterými se můžeme postavit tyranům. Naučí vás., jak se vypořádat s ,,tyrany ze školních hřiš“a získat sebedůvěru k vítězství bez boje. Může pomoci rodičům, učitelům a výchovným poradcům, kteří hledají konstruktivní způsoby, jak zvládat nepřátelskou agresi mírovou cestou.
Brož., 128 str
ISBN 80-7205-804-5
9788072058044

Proč jste tak hloupí, nemocní a bez peněz…

Randy Gage - Proč jste tak hloupí, nemocní a bez peněz...

Randy Gage
PROČ JSTE TAK HLOUPÍ, NEMOCNÍ A BEZ PENĚZ…
Autor vyslovuje nadčasové univerzální pravdy a ukáže vám, jak je aplikovat v dnešním složitém světě. Gage je kontroverzní, politicky nekorektní a nebojí se strefovat i do těch nejposvátnějších institucí dnešní doby od organizované církve až po vládu, od pop kultury až po jídlo, které jíte. Odhaluje tajemství pevného zdraví, štěstí a prosperity v životě – ovšem takovým způsobem, s jakým jste se dosud nesetkali. Tato kniha provokující k přemýšlení nalomí to, čemu věříte, zpochybní vaše obavy a – budete-li chtít – ukáže vám, jak být moudrý, zdravý a bohatý!
200 str., váz. s přebalem
ISBN 978-80-7349-211-3

Outsiderova zpověď

Ivo Pondělíček - Outsiderova zpověď

Ivo Pondělíček
OTSIDEROVA ZPOVěď
Memoáry významného muže vědeckého a kulturního života, který se proslavil jako vyskoškolský profesor, psycholog, sexuolog, filmový teoretik a spisovatel, jsou sepsány formou dialogu se „zpovědníkem“ Milošem Šindelářem. Ve vzpomínkách a sebereflexích rekapituluje svůj život bohatý na dobré i zlé události, přibližuje nám známé osobnosti a přátele a stává se výmlvuným svědkem vývoje naší společnosti v druhé polovině dvacátého století. Nakonec nás zasvěcuje i do své poslední lásky: malování.
Kniha má obrazovou přílohu.
344 str., váz. s přebalem
ISBN 80-7349-037-4
9788073490379

Nesmrtelné tělo, nekonečná duše

Deepak Chopra - Nesmrtelné tělo, nekonečná duše

Deepak Chopra
NESMRTELNÉ TěLO, NEKONEčNÁ DUŠE
Kniha nám poskytuje velmi působivé informace a nástroje k tomu, abychom mohli úspěšně bojovat jak se strachem ze strachem ze stárnutí, tak se samotnou skutečností stárnutí, přičemž využívá prostředků a metafor kvantové fyziky a medicíny propojené mysli a těla k tomu, abychom se vypořádali se zvyky, jimiž se po tisíciletí řídíme. Tato kniha je pro každého, kdo chce žít dlouho a plným způsobem.
Váz. s přebalem, 352 str.
ISBN 80-85213-76-1
9788085213768