Síla soucítění

svatost Dalajlama Jeho - Síla soucítění

SÍLA SOUCÍTěNÍ
Sbírka přednášek Jeho Svatosti XIV. dalajlamy
Do angličtiny přeložil geše Thuptän Džinpa
Z anglického originálu The Power of Compassion přeložil Martin Dobeš.
„Ryzí soucit je založen na jasném uznání faktu, že druzí – podobně jako my sami – chtějí štěstí a že mají právo překonat utrpení. Na tomto základě člověk získává zájem o blahobyt druhých, a je jeho přístup jakýkoli. To je soucítění.“
Mnoho lidí žádalo dalajlamu, aby promluvil o současných problémech lidstva. Během těchto rozprav, které se uskutečnily v Londýně, mluví dalajlama o řadě otázek: o Bosně, rasové nenávisti, o diskriminaci pohlaví a o ochraně životního prostředí. Současný život je tolik plný zmatku a utrpení, že lidé potřebují podporu a povzbuzení, aby dokázali překonat svůj hněv a nenávist a aby transformovali své životy a vztahy. Svou typicky prostou a srozumitelnou formou dalajlama popisuje, jak máme správně žít a umírat a jak máme vnášet moudrost do svých každodenních životů.
Váz.; 176 str.
ISBN 80-7205-856-8
9788072058563

Síla pozitivního myšlení

Norman Vincent Peale - Síla pozitivního myšlení

Norman Vincent Peale
SÍLA POZITIVNÍHO MYŠLENÍ
čtivým a nenásilným způsobem přibližuje autor modernímu člověku, hledajícímu své místo v současném složitém světě, pravdu Starého a Nového zákona. Vychází při tom z dlouhotrvajících zkušeností a pravdivost svých tvrzení dokazuje na skutečných příbězích, které pomohou čtenáři pochopit, že pozitivní myšlení, jež autor doporučuje, vede k úspěšnému a šastnému životu.

Sedm koček a umění žít

Jo Coudert - Sedm koček a umění žít

SEDM KOčEK A UMěNÍ ŽÍT
Jo Coudert
V tomto příběhu Jo Coudertové, která se z New Yorku postupně s přibývajícím počtem koček stěhuje nastálo do svého domku na venkov ve státě New Jersey, nenajdete žádné otřepané fráze, ale rady tak upřímné, že instinktivně poznáte jejich pravdivost a přirozenost jako je pohodlí předoucího stvoření v našem klíně a měkký dotek srsti pod naší dlaní. V sedmi kapitolách, pojmenovaných podle jejích miláčků, líčí nejen radosti a starosti související s těmito živými tvory, ale na základě jejich chování vysvětluje některé lidské povahové rysy. Vyprávění o kočičím životě prolínají úvahy o člověku a jeho počínání.

Sebedůvěra, sebejistota, nezávislost

Ralph Waldo Emmerson - Sebedůvěra, sebejistota, nezávislost

Moudrost jako inspirace pro každodenní život Ralph Waldo Emmerson patří k zakladatelům americké literatury. Na počátku devatenáctého století vydal své Eseje, dílo nabízející filozofický pohled na všechny stránky našeho života. Richard Whelan je upravil, vybral z nich to nejpodstatnější a nabídl je současnému čtenáři v podobě této knihy. Svou činností nám připomněl ty nejzákladnější hodnoty – lásku, přátelství, čestnost, opatrnost, statečnost a umírněnost – které se staly k naší nesmírné škodě v moderním světě příliš vzácnými. Může-li něco znovu obnovit tyto ctnosti v našem životě a zasít je i do vědomí našeho národa, je to Emersonova vize světa naplněná božským duchem a duchovním zákonem.

Radost ze života a umírání v pokoji

svatost Dalajlama Jeho - Radost ze života a umírání v pokoji

JEHO SVATOST DALAJLAMA
RADOST ZE ŽIVOTA A UMÍRÁNÍ V POKOJI
Tato kniha přináší pohled na tradiční buddhistickou nauku v moderním pojetí autotra, který je nejvyšším představitelem tibetského buddhismu. Dalajlama svou knihu označuje za pomůcku pro ty, kteří nemají dostatek času nebo příležitostí k rozsáhlejšímu stdiu nauky. Proto je toto dílo zaměřeno velmi prakticky, s pochopením pro situaci dnešního – i západního – člověka, a obsahuje konkrétní meditační cvičení, jejichž úkolem je vést čtenáře, aby probudil svou mysl, a tak vystoupil z koloběhu existence.
Váz., s přebalem; 238 str.
ISBN 80-7205-582-8
9788072055821

Proč mě pořád někdo šikanuje

Terrence Webster-Doyle - PROč MĚ POŘÁD NĚKDO ŠIKANUJE

Terrence Webster-Doyle
PROč Mě POřÁD NěKDO ŠIKANUJE?
Tato kniha je plná kreativních příběhů a aktivit zaměřených na nenásilné řešení konfliktů. Seznámí nás se způsoby, kterými se můžeme postavit tyranům. Naučí vás., jak se vypořádat s ,,tyrany ze školních hřiš“a získat sebedůvěru k vítězství bez boje. Může pomoci rodičům, učitelům a výchovným poradcům, kteří hledají konstruktivní způsoby, jak zvládat nepřátelskou agresi mírovou cestou.
Brož., 128 str
ISBN 80-7205-804-5
9788072058044

Proč jste tak hloupí, nemocní a bez peněz…

Randy Gage - Proč jste tak hloupí, nemocní a bez peněz...

Randy Gage
PROČ JSTE TAK HLOUPÍ, NEMOCNÍ A BEZ PENĚZ…
Autor vyslovuje nadčasové univerzální pravdy a ukáže vám, jak je aplikovat v dnešním složitém světě. Gage je kontroverzní, politicky nekorektní a nebojí se strefovat i do těch nejposvátnějších institucí dnešní doby od organizované církve až po vládu, od pop kultury až po jídlo, které jíte. Odhaluje tajemství pevného zdraví, štěstí a prosperity v životě – ovšem takovým způsobem, s jakým jste se dosud nesetkali. Tato kniha provokující k přemýšlení nalomí to, čemu věříte, zpochybní vaše obavy a – budete-li chtít – ukáže vám, jak být moudrý, zdravý a bohatý!
200 str., váz. s přebalem
ISBN 978-80-7349-211-3