Příběh filozofie

Will Durant - Příběh filozofie

Will Durant
PřÍBěH FILOZOFIE
Životy a myšlenky největších světových filozofů od Platona po Johna Deweye
Kniha je vynikající chronologií významných filozofických směrů, doplněnou životopisy myslitelů a interpretacemi jejich postojů na základě ekonomických a intelektuálních podmínek, které je obklopovaly. Obsahuje rovněž zajímavé příběhy a vtipné postřehy o slavných učencích, které čtenáře nejen pobaví, ale i poučí. Kniha je velmi inspirující a povznášející.
ISBN 80-7205-983-1
9788072059836