Čtení z ruky

Werner Koch - Čtení z ruky

Úvod do spirituální, psychologické a karmické praxe čtení z ruky Autor, pod jehož citlivým vedením se čtení z ruky stává procesem poznávání sebe sama, ukazuje, jak můžeme s velkou úctou, láskou a pochopením vnikat do tajemství ruky. Ruka zobrazuje naši individualitu, obsahuje rovněž náš energetický typ jako naši životní perspektivu.