Toltécké orákulum

Victor Sanchez - Toltécké orákulum

Toltécké Orákulum nabízí působivý vhled do jádra toltécké tradice,jednoho z nejbohatších světových zdrojů moudrosti. Victor Sanchez nám opět předkládá velmi užitečný a praktický návod, jak použít tyto šamanské znalosti v každodenním životě. Toltécké orákulum obsahuje duchovní moudrost Toltéků a je posvátným zrcadlem, jež zobrazuje skryté pravdy a potenciál našich duší. Kniha je součástí balíčku, který obsahuje 33 karet, z nichž je 20 karet Tonalpohualli odvozených z toltéckého kalendáře, jež představují archetypální životní síly, a 13 karet Vládce, které zobrazují hlavní božstva a posvátné principy toltécké tradi

Toltécká cesta rekapitulace

Victor Sanchez - Toltécká cesta rekapitulace

Co kdybychom se mohli vrátit k traumatickým nebo nepříjemným událostem z minulosti a vrátit se osvěženi, nabiti novou energií a zbaveni zraňujících stop, které v nás tyto zážitky minulosti zanechaly? Praktiky rekapitulace to mohou zajistit. Pomocí řady cvičení a techniky o deseti krocích nás nakonec osvobodí od opakovaných emocionálních konfliktů a přetrvávajících negativních vzorců, které jsou častým důsledkem traumat prožitých v minulosti. Rekapitulace neboli šamanská obměna terapií založených na psychoanalýze umožňuje skutečně znovu prožívat a lépe řešit stresující události vyplývající například z narušených vztahů, pohlavního zneužívání nebo dětství stráveného v rozvráceném rodinném prostředí a léčit jimi způsobená emocionální traumata. V této snadno srozumitelné příručce autor zve čtenáře k vyzkoušení mocné a pozitivní nové energie uvolněné vyléčením ran minulosti a krok za krokem je na této cestě vede

Učení dona carlose

Victor Sanchez - Učení dona carlose

Victor Sanchez
UčENÍ DONA CARLOSE
Vstup do světa dona Juana Carlose Castanedy. Tato kniha je stručným a srozumitelným shrnutím a vysvětlením světa dona Juana a zároveň praktickým průvodcem. Obsahuje sedmdesát sedm technik – náležitě vysvětlených cvičení, počínaje ovládáním běžné skutečnosti, až po přístup do oddělené skutečnos¬ti, které může kdokoli, kdo má zájem, sám vyzkoušet.
ISBN 80-7205-665-4
9788072056651