Proč mě pořád někdo šikanuje

Terrence Webster-Doyle - PROč MĚ POŘÁD NĚKDO ŠIKANUJE

Terrence Webster-Doyle
PROč Mě POřÁD NěKDO ŠIKANUJE?
Tato kniha je plná kreativních příběhů a aktivit zaměřených na nenásilné řešení konfliktů. Seznámí nás se způsoby, kterými se můžeme postavit tyranům. Naučí vás., jak se vypořádat s ,,tyrany ze školních hřiš“a získat sebedůvěru k vítězství bez boje. Může pomoci rodičům, učitelům a výchovným poradcům, kteří hledají konstruktivní způsoby, jak zvládat nepřátelskou agresi mírovou cestou.
Brož., 128 str
ISBN 80-7205-804-5
9788072058044