Posvátná péče mysli nefritového císaře

Stuart Alve Olson - Posvátná péče mysli nefritového císaře

Stuart Alve Olson
POSVÁTNÁ PEčE MYSLI NEFRITOVÉHO CÍSAřE
Autor předkládá nové překlady tří primárních taoistických textů: „Nesmrtelní“ z Kche Chungovy knihy Pchao-pchu-c’ z doby dynastie Sung; následuje první a jediný úplný překlad kompletního textu Posvátná peče mysli Nefritového císaře, který byl dlouho jedním z pěti důležitých spisů, jež denně přednášeli taoisté ze sekty Dračí brána; a nakonec jsou zařazeny vzácná pojednání sekty Dračí brána „Tři poklady nesmrtelnosti“. Olson na základě svých rozsáhlých znalostí taoismu, bojových umění a čínské historie a kultury přidává rozsáhlé komentáře vysvětlující historický kontext spisů a rovněž ukazuje na praktické aplikace taoistického učení v dnešním životě.
ISBN 80-7205-180-6
9788072051809