Jak v lidech vypěstovat vůdčí schopnosti

S. Covey - Jak v lidech vypěstovat vůdčí schopnosti

Jak pomoci ostatním, aby plně využívali své schopnosti Vypěstování vůdčích schopností v lidech je způsob, jak v dnešním soutěživém světě dosáhnout úspěchu, protože v každé organizaci jsou lidé tím opravdu nejcennějším aktivem. Lidé rostou, vyvíjejí se a stávají se výkonnějšími, jestliže mají vedoucího, který je schopen chápat jejich potenciální hodnotu.