Těžké časy netrvají věčně

Robert H. Schuller - Těžké časy netrvají věčně

Roberet H. Schuller
TěŽKÉ čASY NETRVAJÍ VěčNě, VYTRVALÝ čLOVěK JE PřEKONÁ!
Takto zní základní výzva jednoho z nejznámějších amerických duchovních představitelů, jehož inspirativní síla motivuje a probouzí k naději miliony lidí, aby dosáhli svých nejvyšších cílů a uskutečnili svá největší přání. Kniha promlouvá k srdci a rozumu každého, kdo hledá nový začátek, a vede ke štěstí, zdraví a prosperitě.