Sebedůvěra, sebejistota, nezávislost

Ralph Waldo Emmerson - Sebedůvěra, sebejistota, nezávislost

Moudrost jako inspirace pro každodenní život Ralph Waldo Emmerson patří k zakladatelům americké literatury. Na počátku devatenáctého století vydal své Eseje, dílo nabízející filozofický pohled na všechny stránky našeho života. Richard Whelan je upravil, vybral z nich to nejpodstatnější a nabídl je současnému čtenáři v podobě této knihy. Svou činností nám připomněl ty nejzákladnější hodnoty – lásku, přátelství, čestnost, opatrnost, statečnost a umírněnost – které se staly k naší nesmírné škodě v moderním světě příliš vzácnými. Může-li něco znovu obnovit tyto ctnosti v našem životě a zasít je i do vědomí našeho národa, je to Emersonova vize světa naplněná božským duchem a duchovním zákonem.