Síla pozitivního myšlení

Norman Vincent Peale - Síla pozitivního myšlení

Norman Vincent Peale
SÍLA POZITIVNÍHO MYŠLENÍ
čtivým a nenásilným způsobem přibližuje autor modernímu člověku, hledajícímu své místo v současném složitém světě, pravdu Starého a Nového zákona. Vychází při tom z dlouhotrvajících zkušeností a pravdivost svých tvrzení dokazuje na skutečných příbězích, které pomohou čtenáři pochopit, že pozitivní myšlení, jež autor doporučuje, vede k úspěšnému a šastnému životu.