Jak si zachovat sebedůvěru a moc při jednání s lidmi

Les Giblin - Jak si zachovat sebedůvěru a moc při jednání s lidmi

Les Giblin
JAK SI ZACHOVAT SEBEDůVěRU
A MOC PřI JEDNÁNÍ S LIDMI
Giblin vysvětluje základní principy lidského chování – principy, jejichž znalost vám umožní spolupracovat s lidskou přirozeností. Jeho praktické metody a osvědčené techniky jsou výsledkem dlouholeté práce s lidmi. Dozvíte se, jak uplatnit znalosti lidské povahy, jak ovlivňovat chování a postoje druhých, jak navazovat a udržovat přátelské vztahy, jak zvládat účinné techniky vyjadřování a jak úspěšně jednat s lidmi. Knihu uzavírá váš program činnosti, který vám přinese úspěch a štěstí.
176 str., brož.
ISBN 978-80-7349-060-7
9788073490607