Správná péče a krmení manželů

Laura C. Schlessinger - Správná péče a krmení manželů

Laura C. Schlessinger
SPRÁVNÁ PÉčE A KRMENÍ MANŽELů
Příklady ze života naštěstí ukazují, že tato kniha zachránila a vzkřísila už nespočet napjatých, stereotypních, nudných, nevydařených, rozčilujících, neuspokojivých, dokonce i zdánlivě mrtvých manželství. Skoro denně mi volají ženy, které trpce kritizují své muže, mluví o zřejmě promarněných měsících manželské terapie, a které už si se svým manželstvím nevědí rady. Když je požádám, aby vyzkoušely aspoň jeden návrh z téhle knihy, například aby si našly jednu nebo dvě věci, za něž by manžela pochválily, a dělaly to pět dnů po sobě, volají mi znovu ohromené tím, oč příznivěji teď na manžela pohlížejí a jak se zlepšilo manželovo chování i domácí ovzduší. Vidí pokrok! Cítí se silnější, šastnější, pociují své manželství jako větší požehnání. Má největší naděje je, že tato kniha přinese toto požehnání i k vám domů.
ISBN 80-7205-208-X
9788072052080