Otevírání dveří do nitra

Eileen Caddy - Otevírání dveří do nitra

Eileen Caddy
OTEVÍRÁNÍ DVEřÍ DO NITRA
V roce 1953 se poprvé dostalo Caddyové osobního vedení tichým vnitřním hlasem, zdrojem, který ona sama nazývá Bohem v nitru. Jednoduchá učení, která obdržela během let, nabízejí duchovní pravdu a vizi i podstatu toho, jak žít šastnější, smysluplnější a plnější život. Tento celoroční deník nabízí inspirační poselství praktických a přesvědčivých rad v prosté a bezprostřední próze, se zvláštními podněty pro váš denní duchovní růst a rozvoj.
Brož., 416 str.
ISBN 80-7205-438-4
9788072054381