Moc přítomného okamžiku – pracovní kniha

E. Tolle - Moc přítomného okamžiku - pracovní kniha

Eckhart Tolle
MOC PřÍTOMNÉHO OKAMŽIKU
Pracovní kniha
Kniha Moc přítomného okamžiku se během velice krátké doby projevila jako jedna z největších duchovních knih nedávné doby. Obsahuje sílu, která jde za hranici slov a může nás dovést tam, kde se naše myšlením vytvořené problémy rozplynou a my pochopíme, co to znamená žít svobodně. Kniha přináší specifická cvičení a srozumitelné rady, jež nám ukážou, jak objevit „milosrdenství, lehkost a klid“, které přicházejí, když uklidníme své myšlení a vnímáme svět v přítomném okamžiku.čtěte ji pomalu nebo v ní jen listujte a přemýšlejte o každém slovu, přemýšlejte i o mezerách mezi slovy a – možná časem nebo okamžitě – objevíte něco velmi důležitého, co by mohlo změnit váš život. Pak v sobě najdete sílu a schopnost změnit a povznést nejen svůj život, ale také svůj svět.Všechno máte ve svých rukou. Objevte moc přítomného okamžiku.
ISBN 80-7205-959-9
9788072059591

Ticho promlouvá

E. Tolle - Ticho promlouvá

Eckhart Tolle
TICHO PROMLOUVÁ
Esenci Tolleova poselství je jednoduché pochopit: Když se spojíme s tichem ve svém nitru, překročíme hranice své aktivní mysli a emocí a objevíme hloubku trvalého klidu a spokojenosti. S tímto poselstvím se seznámily miliony lidí na celém světě v Tolleově první knize Moc přítomného okamžiku. V této druhé, dlouho očekávané knize nám Eckhart Tolle vysvětluje esenci svého učení srozumitelným způsobem, který může každý pochopit.
Kniha je rozdělena do deseti kapitol, z nichž každá je mozaikou stručně vyjádřených myšlenek, ale pokud je čtete jako celek, mají hluboce transformativní účinek.
128 str., váz. s přebalem
ISBN 80-7205-128-8
9788072051281