Tao dechu

Dennis Lewis - Tao dechu

Dennis Lewis
TAO DECHU – NAUčTE SE SPRÁVNě DÝCHAT
Fyziologie, psychologie a spiritualita přirozeného dýchání
Kniha seznamuje čtenáře s fyziologickými, psychologickými a duchovními mechanismy přirozeného dýchání. Autor nám ukazuje, jak se naučit přirozeně dýchat, abychom zlepšili své zdraví, zvýšili svou energii a poznali sami sebe.