Jak vést děti k sebedůvěře

Clemes Harris, Bean Reynold - Jak vést děti k sebedůvěře

Ph.D. Harris Clemes – Ed. M. Reynold Bean
JAK VÉST DěTI K SEBEDůVěřE
Kniha vás povede k tomu, jak přispět, aby se šastné, spolehlivé a zodpovědné dítě stalo úspěšným dospělým, schopným vyrovnat se se stresy reálného světa. I když rodiče a učitelé nemohou kontrolovat vše, co se uvnitř dětí odehrává, mohou ovlivnit širokou oblast jejich činností a reagovat na ně mnohem přiměřeněji, když zažívají v životě stres. Když mají děti velkou sebeúctu, cítí se dobře! Je-li jejich sebeúcta malá, pak tomu tak není. Pozorujeme-li, jak se chovají v různých situacích, získáme klíč, který nám umožní poznání, jak jim máme pomáhat, aby se cítily lépe mnohem častěji.
ISBN 978-80-7205-975-1
9788072059751