Úžasná síla emocí

Esther Hicks, Jerry - Úžasná síla emocí

Esther a Jerry Hicks
ÚŽASNÁ SÍLA EMOCÍ
V této knize vám autoři pomocí Abrahamova učení usnadní porozumět vašim každodenním emocím. Abraham, skupina vysoce vyvinutých, nefyzických učitelů, nabízí náhled z jejich obsáhlé perspektivy prostřednictvím Esther. Promlouvají k nám prostřednictvím řady milujících, svolných, brilantních a snadno pochopitelných esejí ve formě nám srozumitelného psaného, či mluveného slova a vedou nás k povznesení, zplnomocnění a k napojení se na vnitřní bytost, vlastní já. Naučíte se, jak potlačit pocit, že nezvládáte svůj život, a jak dostat své emoční prožitky do rovnováhy. Dozvíte se, jak porozumět všem pocitům, které denně prožíváte, i to, co znamenají, a jak jich můžete dobře využít. Při četbě pocítíte mírumilovnost a vděčnost, že jste právě tam, kde jste. Každá myšlenka, kterou přijmete, vám přinese lepší porozumění vašim osobním hodnotám a ukáže vám, jak otevřít dveře, kamkoli si budete přát, a jak uspět ve všem, co budete chtít dělat. A až obrátíte poslední stránku této knihy, pravděpodobně si pomyslíte: Vždycky jsem si to myslel, ale teď to vím!
208 str., brož.
ISBN 978-80-7349-130-7
9788073491307

Úžasná síla celku

Jan Bílý - Úžasná síla celku

Jan Bílý
ÚŽASNÁ SÍLA CELKU
Systemické konstelace patří již řadu let k repertoáru moderních a efektivních technik v individuálním poradenství. Tato technika, spočívající v „postavení“ prostorového modelu struktury systému, se rychle šíří především v oborech, které se zaměřují na rozvoj osobnosti, na humanistickou psychologii, nebo které se orientují na klienta a nalezení jeho vlastní cesty při řešení problémů. Konstelace představené v této knize se poněkud liší od „psychologických“ nebo „rodinných“ konstelací, a proto nesou i jiné označení – nazýváme je organizačními nebo podnikovými konstelacemi. Jan Bílý uplatňovat své poznatky a zkušenosti v prostředí našich podnikatelů, managerů, učitelů, lékařů a dalších profesí, organizuje konference, semináře a kurzy, které se setkávají s velkým ohlasem. Dá se bez nadsázky říci, že forma systemických konstelací prožívá nyní i u nás velký boom!
ISBN 978-80-7349-049-2
9788073490492
236 str., V2

Uvidíte to až tomu uvěříte

Dyer Wayne W. Dr. - Uvidíte to až tomu uvěříte

Dr. Wayne W. Dyer
UVIDÍTE TO, AŽ TOMU UVěřÍTE
Tato kniha nabízí způsob, jak probudit a trvale udržovat vnitřní sílu dřímající v nitru každého z nás a naučit se brát osud do vlastních rukou. Autor čerpá z vlastních zkušeností i z životních příběhů lidí, kterým pomohl. Přesvědčí i ty nejzarytější skeptiky a pesimisty, že každý člověk dokáže proměnit svá nejskutečnější přání ve skutečnost – pokud směle vykročí na cestu osobní proměny.
ISBN 80-7205-064-8
9788072050642

Urči a definuj své přání a touhy

Esther Hicks, Jerry - Urči a definuj své přání a touhy

Esther a Jerry Hicks
URČI A DEFINUJ SVÉ PŘÁNÍ A TOUHY
Tato užitečná kniha, která představuje učení nefyzické bytosti Abrahama, vám pomůže naučit vyjadřovat svá přání a umožní vám žít radostný a spokojený život, jaký si zasloužíte. Každým dnem si budete stále jasněji uvědomovat, jak jsou vztahy, zdravotní stav, finance, pracovní a další záležitosti ovlivňovány zákony vesmíru. Tyto vesmírné zákony ovládají naši časoprostorovou realitu – seznámíte se s účinnými postupy, které vám pomohou dostat se do pozitivního proudu života. Uvědomíte si, že jste pokračováním zdroje energie, že jste požehnané, milované bytosti a že jste přišli do fyzické časoprostorové reality, abyste radostně tvořili. Slova vás nic nenaučí. Skutečné znalosti získáte na základě vlastní životní zkušenosti.
Narodili jste se s vědomím toho, že vytváříte vlastní realitu. A toto vědomí je tak hluboko ve vás, že když se někdo pokouší vaši tvorbu překazit, okamžitě přestáváte cítit harmonii. Jste tvůrcem vlastního života. A základem vašeho skutečného života je naprostá svoboda a především vědomí, že vytváření vlastního života záleží naprosto a pouze na vás samotných.
Proto začněte uskutečňovat své sny… právě teď!
376 s., váz.
ISBN 978-80-7349-217-5
9788073492175

Umění odpouštět

Jorg Muller - Umění odpouštět

Kdo z nás nebyl až příliš často zraňován, aby nemohl vyprávět mnohé frustrující
zážitky ze svého dětství? Musíme si však proto všichni nést svá ublížení až do
dospělosti a po celý život je znovu prožívat? Ve skutečnosti předáváme utrpěné a nezahojené rány dál těm lidem, kteří nás právě nějak rozhněvají. Nezřídka se stává, že ublížení a duševní poranění dokážeme jen stěží prominout nebo sobě nedokážeme odpustit. Následkem jsou zatrpklost a duševní zatvrzelost. Jörg Müller nás uvádí do „umění odpouštět“ a ukazuje nám, jak lze přijmout sebe i druhé, a tím sám sebe osvobodit.

Těžké časy netrvají věčně

Robert H. Schuller - Těžké časy netrvají věčně

Roberet H. Schuller
TěŽKÉ čASY NETRVAJÍ VěčNě, VYTRVALÝ čLOVěK JE PřEKONÁ!
Takto zní základní výzva jednoho z nejznámějších amerických duchovních představitelů, jehož inspirativní síla motivuje a probouzí k naději miliony lidí, aby dosáhli svých nejvyšších cílů a uskutečnili svá největší přání. Kniha promlouvá k srdci a rozumu každého, kdo hledá nový začátek, a vede ke štěstí, zdraví a prosperitě.

Světy v harmonii

svatost Dalajlama Jeho - Světy v harmonii

Světy v harmonii
Jeho Svatost dalajlama
Tyto svěží a duchovně povznášející dialogy nabízejí čtenáři hluboký pohled do povahy utrpení, soucitu a osvobození. Během tří dnů v říjnu roku 1989 se dalajlama a sedm uznávaných odborníků: Daniel Goleman, Stephen Levine, Jean Shinoda Bolen, Daniel Brown, Jack Engler, Margaret Brenman-Gibson a Joanna Macy, zapojili do debaty o kritických otázkách naší doby – o násilí, o vietnamské válce a jejích důsledcích, o vztahu mezi učitelem a žákem, o destrukci životního prostředí, o roli žen a o dalších důležitých otázkách. Tento svým rozsahem široce pojatý a přitom hluboký rozhovor je mostem mezi osobními a globálními zájmy a učí nás existovat, přemýšlet a jednat ve světě duševního klidu a hlubokého porozumění.Tato kniha čerpá z konference Harmonia Mundi, která se konala v říjnu 1989 v Newport Beach, Kalifornie. Konferenci organizoval Ronald W. Jue ve spolupráci s EastWest Foundation. Autorský honorář bude věnován Nadaci pro univerzální odpovědnost (Foundation for Universal Responsibility), založenou J.S. dalajlamou v roce 1989. Tato nadace propaguje hodnoty univerzální odpovědnosti po celém světě.
čtrnáctý dalajlama je náboženským a politickým vůdcem Tibetu. Je autorem mnoha knih, mezi něž patří My Tibet, Freedom in Exile a Kindness, Clarity, and Insight (Můj Tibet, Svoboda v exilu a Laskavost, jasnost a pochopení). Daniel Goleman, Stephen Levine, Jean Shinoda Bolenová, Daniel Brown, Jack Engler, Margaret Brenman-Gibsonová a Joanna Macy jsou známými psychoterapeuty a profesionály.
ISBN 80-7205-789-8
9788072057894

Štěňata na prodej a jiné inspirující povídky

Dan Clark - Štěňata na prodej a jiné inspirující povídky

Dan Clark
ŠTěňATA NA PRODEJ A JINÉ INSPIRUJÍCÍ POVÍDKY
Život je příběh. Smyslem každého lidského bytí je žít takovým způsobem, aby se jeho nebo její příběh stal zdrojem inspirace a citového posílení pro druhé. Příběhy mají magickou sílu. Dovolují nám dívat se na sebe skrze druhé. Fungují jako zrcadla – odrážejí naše vlastní činy v činech druhých. Pomáhají nám uvědomovat si svůj talent a svoji výjimečnost a slouží jako věčné připomínky možných způsobů chování. Tyto tematicky řazené příběhy mají jediný úmysl – inspirovat a nechat znovu vzplanout ducha a rozšířit vidění každodennosti. Zatímco příběhy zůstávají živé, jména jejich vypravěčů byla bohužel časem zapomenuta. Dobré skutky – a dobré historky – by neměly upadnout v zapomnění. Autor vybral každý z těchto příběhů jako zvláštní dar pro vás. Společně tak chce přemlouvat svět – známý i neznámý – a zkoušet tak něco změnit.
ISBN 80-7205-842-8
9788072058426

Stále tady

Ram Dass - Stále tady

Ram Dass
STÁLE TADY
Přijímání stárnutí, změn a smrti
Ve své knize nám Ram Dass pomáhá zkoumat radost, bolest i příležitosti dozrávajících období našeho života. Nabízí nám nový pohled na oblast, která leží před námi. Věří, že nám tento pohled usnadní bouřlivý proces stárnutí, změn a umírání. V naší společnosti je stárnutí hlubokým zdrojem utrpení, a proto začal pořádat semináře zabývající se vědomým stárnutím. Svůj soucit vyjadřoval tím, že lidem ukazoval, co dělat a jak přistupovat k vlastním zkušenostem. Tím otvíral cestu druhým, aby dospěli k objevení svého ducha. Všechno, co prožil, ho činilo neobyčejně šastným, a proto začal pořádat veřejné přednášky, psát knihy a natáčet audio a videokazety. V té době si uvědomil, jaké utrpení vyvolává strach ze smrti. Začal jsem se stýkat s lidmi, kteří umírali – včetně své matky, otce, nevlastní matky, pacientů trpících rakovinou a AIDS a mnoha dalších lidí. Všem těmto lidem nabídl své znalosti vyšších úrovní vědomí.
Váz. s přebalem, 200 str.
ISBN 80-7205-882-7
9788072058822