Kabala a židovská mystika

Perle Besserman - Kabala a židovská mystika

Perle Besserman
Kabala a židovská mystika
Základní úvod do filozofie a praxe mystické tradice judaismu
Od biblických dob po současnost zkoumají židovští mystici skrytá tajemství tóry ve snaze dosáhnout jediného cíle: ztratit sám sebe v nekonečné ”nicotě” (Ejn Sof) a sjednotit se s Bohem. Tato kniha poskytuje, jazykem přístupným nováčkům, úvod do složitého světa kabaly a židovské mystiky. Perle Besserman, která má rozsáhlé zkušenosti s meditační praxí, zdůrazňuje duchovní disciplíny kabaly založené na spravedlivém životě, zbožných praktikách a meditaci. Diskutuje o kabalistickém vesmíru a deseti sefirách, židovských meditačních technikách a pokynech pro začátek meditace, mysticích a učitelích od rabína Akivy k Baal Šem Tovovi a Aryehu Kaplanovi; rozebírá často složitý vztah mezi kabalou a judaismem středního proudu stejně jako včlenění starodávné moudrosti židovské mystiky do života v současném světě.

Perle Besserman, následovnice Baal Šem Tova, studovala židovskou mystiku u rabbiho Zvi Jehudy Kooka a rabbiho Aryeha Kaplana. Napsala několik knih o mystice včetně knihy Kabbalah: The Way of the Jewish Mystic (vydané pod jménem Perle Epstein) a je editorkou knihy Teachings of the Jewish Mystics. Vede semináře o ženské spiritualitě po celých Spojených státech a Evropě.
ISBN 80-7205-869-X
9788072058693

Jak poznat boha

Deepak Chopra - Jak poznat boha

Deepak Chopra
JAK POZNAT BOHA
Cesta poznání největšího ze všech mysterií duše
Autor bestsellerů Nesmrtelné tělo, nekonečná duše a Sedm duchovních zákonů úspěchu napsal své dosud nejambicióznější a nejvýznamnější dílo – jeho hlavním motivem je zkoumání myšlenky, že každý je schopen přímého prožitku Boha. Podle Chopry je náš mozek přímo vybaven k tomu, abychom Boha mohli poznat. Lidská nervová soustava se vyznačuje sedmi biologickými reakcemi, které odpovídají sedmi úrovním božského prožitku. Tyto prožitky nejsou formovány žádnou izolovanou náboženskou vírou, nýbrž vyplývají z potřeby mozku uchopit a uspořádat nekonečný a chaotický vesmír a dát mu nějaký.
Váz. s přebalem,408 str.
ISBN 80-7205-860-6, 9788072058600

Indiáni kmene čerokí

J. T. Garrett - Indiáni kmene čerokí

J. T. GARRETT
INDIÁNI KMENE čEROKÍ
MODLITBY, PÍSNě, BÁJE A MEDITACE
K DOSAŽENÍ HARMONIE A VYROVNANOSTI
V dávných časech, kdy lidé uměli mluvit se zvířaty a slyšeli šepot rostlin, rozuměli původním příběhům zapsaným ve hvězdách. Věděli, že přežití člověka závisí na jeho živém spojení s rodinou, kmenem, zvířaty a rostlinami, se Sluncem, Měsícem i ohněm. čerokíjové, známí také jako Ústřední nebo První lid, uchovávají složité předivo bájí o vztahu lidí a přírody. Zkazky předávané z generace na generaci mají obzvláštní význam právě nyní, kdy matka Země úpí pod tíhou nekontrolovaného „pokroku“. Poznání, že v univerzálním koloběhu života jsme všichni spřízněni, nám otevírá možnost komunikovat se všemi bytostmi a obnovuje v nás přirozený pocit sounáležitosti a odpovědnosti. Budeme-li pozorně naslouchat zkazkám o starých čerokíjských obyčejích, porozumíme ztracené sociální a spirituální tradici, která nám může zajistit vzkvétající budoucnost.

J. T. Garrett, vysokoškolsky vzdělaný pedagog a magistr farmacie z Východního svazu čerokíjů a spoluautor knihy o čerokíjském léčení, se s nadšením věnuje šíření Staré moudrosti svých předků. Už jako malý chlapec se zajímal o indiánský šamanizmus a pozorně naslouchal, když jeho dědeček a jiní kmenoví medicinmani vyprávěli původní čerokíjské příběhy a doprovázeli je zpěvem a bubnováním. Ze zkazek o Slunci (Nu Dah), babičce Luně či Malém orlovi vychází soubor aktivních meditací, jejichž cílem je obnovit spojení s přírodní inteligencí, která je naším dědictvím.
144 stran, brož.
ISBN 80-7205-978-5
9788072059782

Had světla – 2012 a dále

Drunvalo Melchizedek - Had světla - 2012 a dále

Drunvalo Melchizedech

HAD SVĚTLA 2012 a dále

Vzestup ženské síly a světla

Kundalini Země 1949–2013

Přežije lidstvo rok 2012, nebo posvátná a tajemná událost, jež se odehrává jednou za 13 000 let, změní vše, co známe? Všechno je připraveno na „posunutí věků“, a je tak, jak má být, a velká transformace lidského vědomí může začít. Světově proslulý autor nám dává naději…

Jeho nová kniha je napůl cestopisným dobrodružstvím, napůl spirituální lekcí. Drunvalo v ní poutavým způsobem vypráví příhody, které zažil na svých cestách po nejrůznějších částech světa ve službách Matce Zemi. Jen ona totiž a staří Mayové vědí, co se bude dít.

Desáté proroctví

James Redfield - Desáté proroctví

James Redfield
DESÁTÉ PROROCTVÍ
Vize pokračuje
V tomto napínavém a vzrušujícím příběhu autor známého Celestinského proroctví se vydává na dobrodružnou výpravu za hledáním Desátého proroctví. Cesta vede bránou do jiné dimenze, ke vzpomínkám na zážitky z minulých životů a jiných věků až k okamžiku před naším zrozením a počátkem světa. Potom teprve pochopíme, že všeobecné duchovní renesanci brání strach z budoucnosti, a budeme se snažit tento strach překonat pátráním po podstatě vnitřní duchovní síly.
224 str., váz.

Čtení z ruky

Werner Koch - Čtení z ruky

Úvod do spirituální, psychologické a karmické praxe čtení z ruky Autor, pod jehož citlivým vedením se čtení z ruky stává procesem poznávání sebe sama, ukazuje, jak můžeme s velkou úctou, láskou a pochopením vnikat do tajemství ruky. Ruka zobrazuje naši individualitu, obsahuje rovněž náš energetický typ jako naši životní perspektivu.

Celestinské proroctví – pracovní kniha

James Redfield - Celestinské proroctví - pracovní kniha

James Redfield – Carol Adrienne
Celestinské proroctví – pracovní kniha
Po úspěchu své knihy Celestinské proroství se autor rozhodl pro napsání pracovní knihy. V podstatě by tato kniha měla jen upřesnit myšlenky obsažené v Celestinském proroctví takovým způsobem, který by odpovídal duchu románu a zároveň povzbudil čtenáře k samostatnému zkoumání těchto myšlenek. Některé myšlenky jsou jen všeobecnými informacemi, jiné jsou zajímavými odbočkami od tématu. Ale v každém případě by měly pomoci objasnit zkušenost popsanou v Celestinském proroctví.
ISBN 978-80-7205-009-5
9788072050093

Celestinské proroctví

James Redfield - Celestinské proroctví

James Redfield vydal tuto svou knihu ve Spojených státech nejprve vlastním nákladem a v nevelkém počtu výtisků, a tehdy se stala neuvěřitelná věc: Celestinské proroctví začalo být opisováno a kopírováno a jeho pověst a sláva se šířily geometrickou řadou. Není divu – obsahuje totiž tajemství, která mění svět, v němž právě žijeme. Hlavní hrdina, který touží poznat smysl života, se vypraví do Peru, aby pátral po tajemném Rukopisu neznámého původu, který se snaží oficiální místa úspěšně potlačit. Rukopis osvětluje, jakou cestou se bude naše civilizace ubírat v příštím tisíciletí. Přečtěte si i vy Celestinské proroctví – knihu, která už změnila tisíce lidských životů a která změnit i život váš.