Kniha zaklínadel a kouzel

Deborah Gray - Kniha zaklínadel a kouzel

Deborah Gray
KNIHA ZAKLÍNADEL A KOUZEL
Je tu nová kniha kouzel a rituálů od australské dobré čarodějky, která pomůže mít všechno – sex, peníze, milostné dobrodružství. Prázdná kapsa? Špatná práce? Kouzla na peníze a úspěch ti přinesou bohatství. Nemá se k tomu, aby udělal první krok? Milostná kouzla ti přivedou ideálního partnera nebo ti vrátí ztracenou lásku. Nemůžeš-li někoho přemoci, zkus nad ním vyzrát. Zapoj svoji tvořivost a duševní sílu. Vyhlaď si vrásky od starostí. Přestaň se rozčilovat se a zbav se nudných milenců. Magie existuje a přání se mohou splnit!
Brož., 132 str.
ISBN 978-80-7349-099-7
9788073490997

Kniha čarodějnictví

Silver Ravenwolf - Kniha čarodějnictví

V této knize nám jedna z nejznámějších čarodějek dneška nabízí své osobní poznámky, v nichž sleduje svou duchovní cestu k osvícení – její čarodějnická dráha je příběh plný zajímavých zvratů, úžasných svědectví i několika životních políčků. Úvahy o duchovnu, přátelích, rodině, magii a filosofii jsou spojeny s cvičeními, která vám pomohou podpořit a prohloubit váš rozvoj v oblasti magie. Klíčové principy jako očištění aury, vyladění vyšší mysli, energetické vlny, léčivé kanály, kultivace ducha, bylinné směsi a přehledy kouzel jsou použity v magické praxi, a to jak na základní, tak na celkové úrovni a nabízejí progresivní přístup do nového světa praktik witchcraftu. Kniha obsahuje obsáhlou část o bylinách, v níž je uvedeno magické využití, planetární energie, odpovídající astrologické znaky a energie živlů u více než 100 bylin, květin, kořenů a plodů.

Klasické tchaj-ťi

Wyasun Liao - Klasické tchaj-i

Wyasun Liao
KLASICKÉ TCHAJ-I
Nový překlad tří základních textů o tchaj-i-čchüanu s komentářem a praktickými instrukcemi mistra Liao je kniha, která odkrývá podstatu tchaj-i pohybu a smysl jednotlivých technik, mimo jiné i díky překladu tří Klasických textů o tchaj-i, které jsou pokládány za bibli tchaj-i. Úvod k těmto textům představují tři kapitoly, v nichž se dočtete o tom, jak rozvíjet energii (čchi), přetvářet ji ve vnitřní sílu (in) a vysílat tuto sílu navenek. Dozvíte se také, jak porazit protivníka bez použití fyzického kontaktu. V druhé polovině knihy poskytuje mistr Liao detailní popis sledu pohybů meditativní formy tchaj-i, doprovázený vlastními ilustracemi.
Brož., 224 str.
ISBN 978-80-7349-117-8
9788073491178

Keplerova čarodějnice

Johannes Kepler - Keplerova čarodějnice

Fascinující příběh života jednoho z největších zakladatelů moderní vědy. Jak mohl luteránský student v době, kdy v Evropě planuly spory mezi soupeřícími protestanty a katolíky a kdy jeho matku obvinili z čarodějnictví, objevit zákony pohybu planet, zákony optiky a vyznačit obrysy zákona gravitace.

Kabala a židovská mystika

Perle Besserman - Kabala a židovská mystika

Perle Besserman
Kabala a židovská mystika
Základní úvod do filozofie a praxe mystické tradice judaismu
Od biblických dob po současnost zkoumají židovští mystici skrytá tajemství tóry ve snaze dosáhnout jediného cíle: ztratit sám sebe v nekonečné ”nicotě” (Ejn Sof) a sjednotit se s Bohem. Tato kniha poskytuje, jazykem přístupným nováčkům, úvod do složitého světa kabaly a židovské mystiky. Perle Besserman, která má rozsáhlé zkušenosti s meditační praxí, zdůrazňuje duchovní disciplíny kabaly založené na spravedlivém životě, zbožných praktikách a meditaci. Diskutuje o kabalistickém vesmíru a deseti sefirách, židovských meditačních technikách a pokynech pro začátek meditace, mysticích a učitelích od rabína Akivy k Baal Šem Tovovi a Aryehu Kaplanovi; rozebírá často složitý vztah mezi kabalou a judaismem středního proudu stejně jako včlenění starodávné moudrosti židovské mystiky do života v současném světě.

Perle Besserman, následovnice Baal Šem Tova, studovala židovskou mystiku u rabbiho Zvi Jehudy Kooka a rabbiho Aryeha Kaplana. Napsala několik knih o mystice včetně knihy Kabbalah: The Way of the Jewish Mystic (vydané pod jménem Perle Epstein) a je editorkou knihy Teachings of the Jewish Mystics. Vede semináře o ženské spiritualitě po celých Spojených státech a Evropě.
ISBN 80-7205-869-X
9788072058693

Jak poznat boha

Deepak Chopra - Jak poznat boha

Deepak Chopra
JAK POZNAT BOHA
Cesta poznání největšího ze všech mysterií duše
Autor bestsellerů Nesmrtelné tělo, nekonečná duše a Sedm duchovních zákonů úspěchu napsal své dosud nejambicióznější a nejvýznamnější dílo – jeho hlavním motivem je zkoumání myšlenky, že každý je schopen přímého prožitku Boha. Podle Chopry je náš mozek přímo vybaven k tomu, abychom Boha mohli poznat. Lidská nervová soustava se vyznačuje sedmi biologickými reakcemi, které odpovídají sedmi úrovním božského prožitku. Tyto prožitky nejsou formovány žádnou izolovanou náboženskou vírou, nýbrž vyplývají z potřeby mozku uchopit a uspořádat nekonečný a chaotický vesmír a dát mu nějaký.
Váz. s přebalem,408 str.
ISBN 80-7205-860-6, 9788072058600

Indiáni kmene čerokí

J. T. Garrett - Indiáni kmene čerokí

J. T. GARRETT
INDIÁNI KMENE čEROKÍ
MODLITBY, PÍSNě, BÁJE A MEDITACE
K DOSAŽENÍ HARMONIE A VYROVNANOSTI
V dávných časech, kdy lidé uměli mluvit se zvířaty a slyšeli šepot rostlin, rozuměli původním příběhům zapsaným ve hvězdách. Věděli, že přežití člověka závisí na jeho živém spojení s rodinou, kmenem, zvířaty a rostlinami, se Sluncem, Měsícem i ohněm. čerokíjové, známí také jako Ústřední nebo První lid, uchovávají složité předivo bájí o vztahu lidí a přírody. Zkazky předávané z generace na generaci mají obzvláštní význam právě nyní, kdy matka Země úpí pod tíhou nekontrolovaného „pokroku“. Poznání, že v univerzálním koloběhu života jsme všichni spřízněni, nám otevírá možnost komunikovat se všemi bytostmi a obnovuje v nás přirozený pocit sounáležitosti a odpovědnosti. Budeme-li pozorně naslouchat zkazkám o starých čerokíjských obyčejích, porozumíme ztracené sociální a spirituální tradici, která nám může zajistit vzkvétající budoucnost.

J. T. Garrett, vysokoškolsky vzdělaný pedagog a magistr farmacie z Východního svazu čerokíjů a spoluautor knihy o čerokíjském léčení, se s nadšením věnuje šíření Staré moudrosti svých předků. Už jako malý chlapec se zajímal o indiánský šamanizmus a pozorně naslouchal, když jeho dědeček a jiní kmenoví medicinmani vyprávěli původní čerokíjské příběhy a doprovázeli je zpěvem a bubnováním. Ze zkazek o Slunci (Nu Dah), babičce Luně či Malém orlovi vychází soubor aktivních meditací, jejichž cílem je obnovit spojení s přírodní inteligencí, která je naším dědictvím.
144 stran, brož.
ISBN 80-7205-978-5
9788072059782