Iridologie

James Colton, Sheelagh - Iridologie

James a Sheelagh Colton
IRIDOLOGIE
Analýza zdravotního stavu a léčby z oční duhovky
Série praktických knih, které poskytují fakta, jež potřebujete znát o přírodních terapiích, a které popisují, jak vám mohou pomoci.
Účinná diagnóza je základem každé dobré terapie. Iridologie je efektivní metodou pochopení našeho zdravotního stavu prostřednictvím prohlížení očí. Může hrát zásadní roli v diagnostikování a zabránit stížnostem na migrénu stejně jako na taková onemocnění, při nichž hraje důležitou roli jejich včasné odhalení (například cukrovka, roztroušená skleróza, nedostatek vitaminu A a B a ledvinové problémy).
Tento nový průvodce byl sestaven dvěma respektovanými praktiky s velkou zkušeností, kteří vyvinuli ze stovek anamnéz nový systém iridologie založený na medicíně. Jde o obsáhlou a praktickou knihu, která obsahuje informace o tom:
•co je iridologie a jak funguje,
•k čemu ji lze použít,
•jak můžete použít základní iridologické techniky pro stanovení své diagnózy,
•kde najít další informace,
a také mnoho ilustrací a tabulky, které vám pomohou při stanovení diagnózy.
ISBN 80-7205-928-9
9788072059287

Indiánské léčení

Lewis Mehl-Madrona - Indiánské léčení

Indiánští léčitelé očekávají zázraky a všemožně se na ně připravují. Moderní medicína vyřazuje z vědeckých studií zázračná uzdravení jako anomálie, které porušují očekávané výsledky. Nicméně tato malá skupina „zázračných“ pacientů nás může hodně naučit o léčení a uzdravení. Doktor Mehl-Madrona popisuje běžné prvky zázračných uzdravení, aby pomohl lidem začít svou vlastní léčebnou cest

Feldenkraisova metoda

Moshé Feldenkrais - Feldenkraisova metoda

Pohybem k sebeuvědomění Originální cvičení, které vychází z předpokladu, že promyšlené zkvalitňování pohybu je tou nejlepší cestou ke komplexnímu rozvoji celé lidské bytosti. Feldenkraisova metoda je již několik desetiletí praktikována po celém západním světě a zaměřuje se na rozvíjení všech důležitých životních funkcí, tělesných i duševních. Už po několika lekcích se naučíte lépe koordinovat pohyby, poznáte přímé souvislosti mezi svým chováním, cítěním, vnímáním a myšlením a zároveň rozšíříte svou schopnost abstraktního myšlení, představivosti a tvůrčí fantazie.

ENZYMY – Klíče ke zdraví

Hiromi Shinya - ENZYMY - Klíče ke zdraví

Přední americký gastroenterolog Hiromi Shinya, M.D., přesně a podrobně rozebírá, jak musíte podporovat vytváření zásoby enzymů ve svém těle, abyste se nikdy nemuseli podrobit operaci ani užívat léky na takzvané nemoci stáří. Objev „zázračného“ enzymu lidského těla, k němuž dospěl dr. Shinya, by mohl vyvolat významné změny v péči o zdraví. Vynikající zdraví máte na dosah, jestliže pochopíte klíč k tajemství života – enzymy.

Enzymová výživa

Edward Howell - Enzymová výživa

Jak jsou enzymy důležité. Proč je životně důležité, abychom konzumovali svou potravu v přírodním syrovém stavu? Co chybí v našem jídelníčku a proč jsme tak náchylní k nejrůznějším degenerativním chorobám? Který faktor obsažený v potravě hraje klíčovou úlohu přo odhalování tajemství dlouhověkosti? Autor, jeden z průkopníků biochemie a dietetiky v Americe, se zabývá nejdůležitějším objeveným faktorem ve výživě od objevu vitaminů a minerálů – enzymy, které jsou přítomné v každé syrové potravině.

Energie tachyonu

David Wagner - Energie tachyonu

Tachyony působí přesně tam, kde je systém, který se dostal z rovnováhy, potřebuje. Jsou spojujícím článkem mezi námi a dokonalou tvůrčí energií. Takové velkolepé spojení s tvůrčí silou zajišuje harmonii na všech úrovních. – Tato kniha je základním dílem Davida Wagnera a Dr. Gabriela Cousense o způsobu fungování a působení tachyonů.