Těžké časy netrvají věčně

Robert H. Schuller - Těžké časy netrvají věčně

Roberet H. Schuller
TěŽKÉ čASY NETRVAJÍ VěčNě, VYTRVALÝ čLOVěK JE PřEKONÁ!
Takto zní základní výzva jednoho z nejznámějších amerických duchovních představitelů, jehož inspirativní síla motivuje a probouzí k naději miliony lidí, aby dosáhli svých nejvyšších cílů a uskutečnili svá největší přání. Kniha promlouvá k srdci a rozumu každého, kdo hledá nový začátek, a vede ke štěstí, zdraví a prosperitě.

Světy v harmonii

svatost Dalajlama Jeho - Světy v harmonii

Světy v harmonii
Jeho Svatost dalajlama
Tyto svěží a duchovně povznášející dialogy nabízejí čtenáři hluboký pohled do povahy utrpení, soucitu a osvobození. Během tří dnů v říjnu roku 1989 se dalajlama a sedm uznávaných odborníků: Daniel Goleman, Stephen Levine, Jean Shinoda Bolen, Daniel Brown, Jack Engler, Margaret Brenman-Gibson a Joanna Macy, zapojili do debaty o kritických otázkách naší doby – o násilí, o vietnamské válce a jejích důsledcích, o vztahu mezi učitelem a žákem, o destrukci životního prostředí, o roli žen a o dalších důležitých otázkách. Tento svým rozsahem široce pojatý a přitom hluboký rozhovor je mostem mezi osobními a globálními zájmy a učí nás existovat, přemýšlet a jednat ve světě duševního klidu a hlubokého porozumění.Tato kniha čerpá z konference Harmonia Mundi, která se konala v říjnu 1989 v Newport Beach, Kalifornie. Konferenci organizoval Ronald W. Jue ve spolupráci s EastWest Foundation. Autorský honorář bude věnován Nadaci pro univerzální odpovědnost (Foundation for Universal Responsibility), založenou J.S. dalajlamou v roce 1989. Tato nadace propaguje hodnoty univerzální odpovědnosti po celém světě.
čtrnáctý dalajlama je náboženským a politickým vůdcem Tibetu. Je autorem mnoha knih, mezi něž patří My Tibet, Freedom in Exile a Kindness, Clarity, and Insight (Můj Tibet, Svoboda v exilu a Laskavost, jasnost a pochopení). Daniel Goleman, Stephen Levine, Jean Shinoda Bolenová, Daniel Brown, Jack Engler, Margaret Brenman-Gibsonová a Joanna Macy jsou známými psychoterapeuty a profesionály.
ISBN 80-7205-789-8
9788072057894

Štěňata na prodej a jiné inspirující povídky

Dan Clark - Štěňata na prodej a jiné inspirující povídky

Dan Clark
ŠTěňATA NA PRODEJ A JINÉ INSPIRUJÍCÍ POVÍDKY
Život je příběh. Smyslem každého lidského bytí je žít takovým způsobem, aby se jeho nebo její příběh stal zdrojem inspirace a citového posílení pro druhé. Příběhy mají magickou sílu. Dovolují nám dívat se na sebe skrze druhé. Fungují jako zrcadla – odrážejí naše vlastní činy v činech druhých. Pomáhají nám uvědomovat si svůj talent a svoji výjimečnost a slouží jako věčné připomínky možných způsobů chování. Tyto tematicky řazené příběhy mají jediný úmysl – inspirovat a nechat znovu vzplanout ducha a rozšířit vidění každodennosti. Zatímco příběhy zůstávají živé, jména jejich vypravěčů byla bohužel časem zapomenuta. Dobré skutky – a dobré historky – by neměly upadnout v zapomnění. Autor vybral každý z těchto příběhů jako zvláštní dar pro vás. Společně tak chce přemlouvat svět – známý i neznámý – a zkoušet tak něco změnit.
ISBN 80-7205-842-8
9788072058426

Stále tady

Ram Dass - Stále tady

Ram Dass
STÁLE TADY
Přijímání stárnutí, změn a smrti
Ve své knize nám Ram Dass pomáhá zkoumat radost, bolest i příležitosti dozrávajících období našeho života. Nabízí nám nový pohled na oblast, která leží před námi. Věří, že nám tento pohled usnadní bouřlivý proces stárnutí, změn a umírání. V naší společnosti je stárnutí hlubokým zdrojem utrpení, a proto začal pořádat semináře zabývající se vědomým stárnutím. Svůj soucit vyjadřoval tím, že lidem ukazoval, co dělat a jak přistupovat k vlastním zkušenostem. Tím otvíral cestu druhým, aby dospěli k objevení svého ducha. Všechno, co prožil, ho činilo neobyčejně šastným, a proto začal pořádat veřejné přednášky, psát knihy a natáčet audio a videokazety. V té době si uvědomil, jaké utrpení vyvolává strach ze smrti. Začal jsem se stýkat s lidmi, kteří umírali – včetně své matky, otce, nevlastní matky, pacientů trpících rakovinou a AIDS a mnoha dalších lidí. Všem těmto lidem nabídl své znalosti vyšších úrovní vědomí.
Váz. s přebalem, 200 str.
ISBN 80-7205-882-7
9788072058822

Správný přístup

Karin Okulicz - Správný přístup

Karin Okulicz
SPRÁVNÝ PřÍSTUP
Životní postoj je něco, co můžeme utvářet a řídit tak, abychom mohli žít ten nejlepší život, jaký si dokážeme představit. Že je to někdy těžké? V této knize se dozvíte, jak rozpoznat „zloděje radosti“, jak zbytečně neplýtvat energií, jak získat nový pohled na věc, jak o sebe pečovat a jak konat dobro, a díky tomu dobro zažívat.
ISBN 80-7349-029-3

Správná péče a krmení manželů

Laura C. Schlessinger - Správná péče a krmení manželů

Laura C. Schlessinger
SPRÁVNÁ PÉčE A KRMENÍ MANŽELů
Příklady ze života naštěstí ukazují, že tato kniha zachránila a vzkřísila už nespočet napjatých, stereotypních, nudných, nevydařených, rozčilujících, neuspokojivých, dokonce i zdánlivě mrtvých manželství. Skoro denně mi volají ženy, které trpce kritizují své muže, mluví o zřejmě promarněných měsících manželské terapie, a které už si se svým manželstvím nevědí rady. Když je požádám, aby vyzkoušely aspoň jeden návrh z téhle knihy, například aby si našly jednu nebo dvě věci, za něž by manžela pochválily, a dělaly to pět dnů po sobě, volají mi znovu ohromené tím, oč příznivěji teď na manžela pohlížejí a jak se zlepšilo manželovo chování i domácí ovzduší. Vidí pokrok! Cítí se silnější, šastnější, pociují své manželství jako větší požehnání. Má největší naděje je, že tato kniha přinese toto požehnání i k vám domů.
ISBN 80-7205-208-X
9788072052080

Skrytá symetrie lásky

Bert Hellinger - Skrytá symetrie lásky

Bert Hellinger
SKRYTÁ SYMETRIE LÁSKY
Autorův tvůrčí přístup k systémové psychoterapii zaujal pozornost terapeutické komunity po celé Evropě. Je to zajímavá směsice příběhů, vyprávění, transkripcí a poetických obrazů, která demonstruje to, čemu Hellinger říká ,,řády lásky“, a ukazuje, jak poruchy v těchto řádech vytvářejí dědictví, s nímž je nutno počítat po mnoho generací. Těchto hluboce zakořeněných sil v rodinném systému však lze využít k léčení, jakmile je uznáme, přesměrujeme a využijeme při rodinných konstelacích. Hellinger a spoluautoři Gunthard Weber a Hunter Beaumont vysvětlují, jak lze tuto metodu rozšířit, aby posílila energii všech členů rodiny. Transkripce obsažené v knize ukazují, jaký potenciál má správné užívání rodinných konstelací.
Brož.; 292 str.
ISBN 80-7205-759-6
9788072057597

Škola hubnutí

Marianne Williamson - Škola hubnutí

Marianne Williamson

ŠKOLA HUBNUTÍ

Jak se zbavit nadváhy provždy

21 spirituálních cvičení

Kniha věnovaná proslulé Oprah Winfrey, jež ji inspirovala a podílela se rovněž na její podobě, obsahuje jednadvacet spirituálních cvičení, které zásadně změní váš vztah k jídlu. Vydáte se po cestě od sebezničujícího přejídání, jež je jen chemicky spuštěný návykový akt, trýznivé drama plné bolesti a duchovního hladovění, k opravdové lásce k vašemu tělu, které si váží zdravého jídla jako požehnání a má k němu dokonale svobodný vztah. A tak pokud držíte tuto knihu v ruce, stojíte na jedné z nejdůležitějších křižovatek svého života – vydejte se na cestu k vašemu štíhlému „já“ jako mnohé americké celebrity!

Síla ženy

Louise L. Hay - Síla ženy

Louise L. Hay
SÍLA ŽENY
Průvodce úspěšným životem pro každou ženu
Autorka přesvědčivým způsobem vysvětluje ženám, jakým způsobem se mohou naučit vážit si sebe samých, získat sebevědomí a respekt, které jim po právu náleží, a dosáhnout pevného postavení ve společnosti. Kniha pomáhá tisícům žen na celém světě objevovat a rozvíjet nevyužité tvůrčí síly, najít sebe samé a žít plným, autentickým životem.
Brož.;136 str.
ISBN 80-7205-392-2
9788072053926