Léčba kabalou

Jason Shulman - Léčba kabalou

Kabalistická léčba ukazuje, jak může kabala – židovská mystická cesta vedoucí k poznání reality – zapálit oheň našeho bytí tak, abychom se poté mohli spojit s Bohem. Kabalistická léčba se zabývá procesem sjednocování, spojováním s realitou a každodenními důsledky tohoto procesu. Vychází z autorovy práce ve Společnosti duší, která propaguje přesvědčení, že konečnou formou léčení je vytvoření jednotícího nebo nedualistického stavu vědomí a integrování zdravého lidského ega do řádného vztahu s transcendentní realitou. Když prohloubíme své chápání sebe sama, snadněji setrváme v novém stavu vědomí déle a dokážeme uzdravit nejen sami sebe, ale také druhé.

Kyslíkové léčivé terapie

, Dr. Peter J.– Whitney D’Adamo - Kyslíkové léčivé terapie

Pro optimum zdraví a vitality Vědci už uznávají, že většinu chorobných stavů způsobuje nedostatek kyslíku na buněčné úrovni. I když většinu kyslíku přijímáme z okolního vzduchu, dýchání nestačí k zlepšení stavu buněk postrádajících kyslík. Více kyslíku ke zlepšení zdraví a zpomalení stárnutí můžete tělu dodat pomocí nových biooxidačních terapií. Kniha Kyslíkové léčivé terapie je jediná, která vřazuje biooxidační terapie do kontextu holistického zdraví.

Kraniosakrální terapie

E. Upledger John - Kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie je alternativní medicínou slučující prvky neinvazivní alternativní chirurgie, aktivity kmenových buněk a psychosomatického přenosu. Přední odborníci podávají v krátkých kapitolách úvod do problematiky. Jednotlivé příspěvky přibližují různé aspekty kraniosakrální terapie. Kniha seznamuje čtenáře s tím, co kraniosakrální terapie je a jak léčí, poukazuje na vztahy k kraniální osteopatii a ostatním léčebným terapiím.

Kouzelné umění čínské masáže

Gao Liu - Kouzelné umění čínské masáže

Shisen Liu, Jimin Gao

KOUZELNÉ UMĚNÍ ČÍNSKÉ MASÁŽE

Tato kniha je praktickým  návodem k osvojení základních technik čínské masáže. S jistou dávkou citu  lze již po několika měsících ovládnout základy této léčebné metody, kterou lze efektivně použít při mnoha onemocněních.

Brož. (V8b), 130 x 207 mm, 288 str.

Končíme s kouřením

F. Charles Wetherall - Končíme s kouřením

Charles F. Wetherall
KONčÍME S KOUřENÍM
Tato kniha byla napsána pro miliony rozumných a inteligentních lidí, kteří již pomýšleli na to, že se zbaví návyku kouřit, ale potřebují na začátku jaksi „popostrčit“. Je určena zejména těm kuřákům, kteří vědí, že by měli přestat kouřit, jsou si vědomi, že cigarety jim škodí (ale odmítají poučit se o možných způsobech, které by jim pomohly zbavit se tohoto návyku, protože to považují za příliš bolestivý proces). Pokud se cítíte právě tak, nic si z toho nedělejte. Na světě jsou miliony kuřáků, kteří mají stejné pocity!

Kl획ťata

Hassler, Braun Kimmig, - Kl획ťata

Peter Kimmig, Dieter Hassler, Rüdiger Braun
KLÍŠATA
Nepatrné kousnutí se zlými následky
Tato kniha podrobně popisuje tematiku kl횝at a jimi přenášených nemocí. Proto se v ní dozvídáme podrobnosti o biologii kl횝at (vzezření, způsobu vyhledávání hostitele, příjmu potravy, výskytu apod.) a o jejich jednotlivých druzích i rodech (popis, výskyt, nemoci s nimi související atd.).
Značná část knihy je věnována nemocem, které kl횝ata přenášejí nebo které s nimi bezprostředně souvisejí. Proto se zde můžeme podrobně dočíst o lymeské borrelióze, kl횝ové encefalitidě, ale i o chorobách pro naší oblast ne přímo typických: např. o Q-horečce, hemoragické horečce Krim-Kongo, kl횝ové horečce coloradské a některých dalších. Autoři popisují nejen historii, patogenezi a způsob diagnostikování daných chorob, ale ukazují rovněž na možnosti léčby a zmiňují se i o nových trendech, které se v terapii načrtávají. Mnohé informace dokládají statisticky.
Kniha je zakončená kapitolou o profylaxi, v níž se věnuje pozornost obecným opatřením a pak přímo ochraně před nákazou lymeskou borreliózou a kl횝ovou encefalitidou.
Autoři opatřili knihu i glosářem, který velmi srozumitelně vysvětluje odborné termíny z lékařského oboru mající souvislost s danou tematikou. Protože jsou všichni tři autoři odborníky ve svém oboru (virologie, parazitologie, lékařství), působí kniha dosti komplexním dojmem, mnohdy se však zdá být určena ne laické, ale pouze odborné veřejnosti – autoři se však k tomuto „problému“ vyjadřují v předmluvě. Kniha jistě potěší zvláště ty čtenáře, kteří touží dozvědět se o kl횝atech mnohé podrobnosti a rozšířit si obzory i v souvislosti s nákazami jimi přenášenými.
Brož. (V2), celobarevná kniha
s fotografiemi,120 str.
ISBN 80-7205-881-9
9788072058815

Klíčení rostlin

Ann Wigmore - Klíčení rostlin

Tato kniha je určena všem zájemcům o zdravou výživu za nízkou cenu a s výtečnou chutí. Jedná se o vysoce praktický a bohatě ilustrovaný návod, který poskytne čtenáři všechny nezbytné informace o tom, jak si založit a udržet domácí zahradu klíčků. Kniha popisuje širokou paletu různých druhů vhodných ke klíčení i několik metod, objasňuje důležitost rostlinných klíčků pro zdravou stravu a předkládá řadu jednoduchých a chutných receptů.